Selecteer een pagina

Hoe gaat het in zijn werk:

1. Kennismaken

l

2. Plannen maken

3. Praktische zaken

1. Kennismaken

Voordat we met elkaar kunnen kennismaken is het belangrijk om duidelijk te krijgen of dat begeleid/beschermd wonen op jouw zorgvraag van toepassing is. Mogelijk zijn er minder intensieve zorgtrajecten voor handen die jou ook voldoende verder kunnen helpen.

Om te kijken wat het beste bij je past is het nodig om eerst contact te zoeken met een zorgconsulent van je gemeente. Wanneer je dit hebt gedaan, kijkt de gemeente met je mee hoe je het beste geholpen kan worden. Dit kan door SIEM of door andere organisaties. Rejoice Drunen werkt samen met Siem. Als er bepaald wordt dat je geholpen kan worden door Siem, ontvang je van de gemeente een brief. Dit formulier noemen ze een ‘DAT-besluit’.

Vervolgens plant een sleutelfiguur van SIEM een kennismakingsgesprek in. Ook in de ambulante zorg thuis zouden we iets voor je kunnen betekenen.

Zowel de Gemeente, SIEM als wij vinden  het belangrijk dat jij de best passende begeleiding krijgt op jouw hulpvraag. Blijkt REJOICE wonen niet passend te zijn, dan kunnen we gezamenlijk kijken wat wel het beste bij jou past.

Contra-indicaties:
Actieve verslaving is een contra-indicatie binnen Rejoice. Dit omdat we geloven dat gebruik van verslavende middelen een succesvolle toekomst blokkeert. Echter na een traject van detox zijn we een veilige plek waar je vanuit nabijheid en stabilisatie verder mag herstellen en leren om verslavingsvrij te blijven.

Ook mensen met een WLZ indicatie zijn bij ons niet op de juiste plek. Dit omdat zij doorgaans langdurig zorg behoeven en ons doel is om je in een korter tijdspad de vaardigheden te leren om zonder hulp of met een kleine ondersteuning zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Ook jongeren met ernstige agressie problematiek of delict gedrag is een contra indicatie. Dit om de veiligheid voor de jongeren als wel de omwonende te bewaren, maar ook jongeren uit een onveilig verleden te beschermen voor herbelevingen

 

2. Plannen maken

Vervolgens ga je met een sleutelfiguur van SIEM en met ons om de tafel om een werkplan te maken met de doelen waaraan jij wilt werken. Dat kan gaan over: hoe besteed ik mijn dag, hoe leef ik en eet ik gezond, hoe maak ik mijn huis goed schoon, hoe beheer ik verantwoord mijn financiën, hoe herstel ik beschadigde relaties, hoe weersta ik verleidingen die schadelijk voor me zijn, hoe presenteer ik mezelf bij gesprekken, hoe ga ik om met conflicten, wie wil en mag ik zijn, en/of wat heb ik nodig om me thuis te voelen? Zomaar even wat zorgvragen waar we dan met elkaar naar mogen kijken, en waar jij antwoorden op gaat vinden.

We willen aan de slag met de vragen waar jij antwoord op nodig hebt.

Er word dan een persoonlijk plan gemaakt waarin je zorgvragen en de gestelde haalbare doelen beschreven staan. Maatwerk dus.

 

3. Praktische zaken

Het kan soms zijn dat we er extern nog iemand naast zetten als dat jouw vermogen tot ontwikkeling of herstel ten positieve zou kunnen beïnvloeden, denk b.v. aan huiswerkbegeleiding, een psycholoog of psychiater, eventueel een jobcoach of eventueel bewind voering. Ook hierin willen we graag met je meedenken en ondersteunen we waar nodig.

Afhankelijk van wat SIEM beslist moet je wel of geen huur gaan betalen.

Op locatie 1.0 en 2.0  zit alles in de huurprijs inbegrepen, wat betekent dat er voor jou in principe geen verdere huisvestingskosten bijkomen. Als er de beschikking huisvesting wordt afgegeven, hoef je geen huur te betalen. Anders betaal je ons wel zelf huur. Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage aan het CAK (een bureau wat werkt voor de gemeente zodat jij een stukje van de zorgkosten en of woonkosten meebetaald als dat financieel haalbaar is). Deze bijdrage is dus afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen, zonder inkomen kan je hiervan vrijgesteld worden.