Selecteer een pagina

Hoe gaat het in zijn werk:

1. Kennismaken

l

2. Plannen maken

3. Praktische zaken

1. Kennismaken

Voordat we met elkaar kunnen kennismaken is het belangrijk om duidelijk te krijgen of dat begeleid/beschermd wonen op jouw zorgvraag van toepassing is. Mogelijk zijn er minder intensieve zorgtrajecten voor handen die jou ook voldoende verder kunnen helpen.

Om te kijken wat het beste bij je past is het nodig om eerst contact te zoeken met zorgconsulenten van BIJEEN gemeente Heusden en/of Stichting MEE. Zij willen dan graag samen met je kijken wat jij nodig hebt. Vervolgens plannen we een kennismakingsgesprek in. Ook in de ambulante zorg thuis zouden we iets voor je kunnen betekenen.

Zowel de Gemeente als wij vinden  het belangrijk dat jij de best passende begeleiding krijgt op jouw hulpvraag. Blijkt REJOICE wonen niet passend te zijn, dan kunnen we gezamenlijk kijken wat wel het beste bij jou past.

Verslaving is een contra-indicatie voor Rejoice. Dit omdat we geloven dat een verslaving het uitzicht op een succesvolle toekomst in de weg staat. Echter als je na een traject van afkick een plek zoekt waar je vanuit nabijheid en veiligheid verder kan herstellen en ontwikkelen om verslavingsvrij te blijven dan kun je dat bij ons ook vinden.

Verder moet je wel leerbaar zijn, en kunnen samenwerken en leven met de jongeren die er al verblijven. Dat je daarin je eigen unieke plaats mag innemen is wenselijk.

 

2. Plannen maken

Vervolgens ga je met een zorgconsulent van de gemeente Heusden  en met ons om de tafel om een werkplan te maken met de doelen waaraan jij wilt werken. Dat kan gaan over: hoe besteed ik mijn dag, hoe leef ik en eet ik gezond, hoe maak ik mijn huis goed schoon, hoe beheer ik verantwoord mijn financiën, hoe herstel ik beschadigde relaties, hoe weersta ik verleidingen die schadelijk voor me zijn, hoe presenteer ik mezelf bij gesprekken, hoe ga ik om met conflicten, wie wil en mag ik zijn, en/of wat heb ik nodig om me thuis te voelen? Zomaar even wat zorgvragen waar we dan met elkaar naar mogen kijken, en waar jij antwoorden op gaat vinden.

We willen aan de slag met de vragen waar jij antwoord op nodig hebt.

Er word dan een persoonlijk plan gemaakt waarin je zorgvragen en de gestelde haalbare doelen beschreven staan. Maatwerk dus.

 

3. Praktische zaken

De gemeente financiert de begeleiding voor jou. Het kan soms zijn dat we er extern nog iemand naast zetten als dat jou vermogen tot ontwikkeling of herstel ten positieve zou kunnen beïnvloeden, denk b.v. aan huiswerkbegeleiding, een psycholoog of psychiater, eventueel een jobcoach of eventueel bewindvoering. Ook hierin willen we graag met je meedenken en ondersteunen we waar nodig.

Afhankelijk van wat de gemeente beslist moet je wel of geen huur gaan betalen.

Het is een all-inclusive plekje, wat betekent dat er voor jou in principe geen verdere huisvestingskosten bijkomen als de gemeente je een beschikking voor wonen geeft. Anders betaal je ons wel huur. Als je geen huur hoeft te betalen, dan betaal je vanaf 18 jaar een eigen bijdrage aan het CAK (een bureau wat werkt voor de gemeente zodat jij een stukje van de zorgkosten en of woonkosten meebetaald als dat financieel haalbaar is). Deze bijdrage is dus afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen, zonder inkomen kan je hiervan vrijgesteld worden.